Grondwerk

Uw project begint met het juiste grondwerk. Bij LVD Grondwerken kunt u dan ook terecht voor:

  • Het graven van sleuven voor drainage, riolering of hemelwaterafvoer
  • Het graven van sloten, vijvers en zwembaden
  • Het graven van fundering sleuven en bouwputten
  • Het aanbrengen van repac-  en zandbanen
  • Het egaliseren van tuinen, bedrijfsterreinen, paden en bospercelen.