Straatwerk

Goede bestrating begint met een goed opgebouwde ondergrond. U wilt immers niet dat uw straatwerk verzakt. Wij verzorgen het totaalpakket van grondwerk en bestrating. Het leggen van klinkers, betonplaten of halfverharding behoort tot de mogelijkheden, evenals het zetten van putten en het leggen van riolering in uw straatwerk Het aanleggen van een oprit, weg, parkeerplaats of erfverharding is bij ons in goede handen.